Dom Kultury + Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
projekt "7 wieków 7 życzeń"

Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury. W tegorocznej edycji Ośrodek Kultury w Czernicy znalazł się w gronie 50 instytucji kultury, które biorą udział w programie. Celem programu przede wszystkim jest zaangażowanie się domów kultury w życie społeczności lokalnych. Zmiana myślenia instytucji, tak aby zaczęły działać RAZEM ze społecznością. Pierwszym etapem działań jest zdiagnozowanie lokalnego potencjału i potrzeb, następnie zachęcenie mieszkańców do wymyślenia swoich inicjatyw - najlepsze, wybrane w konkursie są następnie realizowane przy wsparciu NCK. Udział w programie pozwala na stowrzenie nowych relacji pomiędzy instytucja kultury i jej otoczeniem.
W Czernicy skupiliśmy się na ważnej, lokalnej rocznicy - 700 leciu pierwszej pisanej wzmianki o wsi. Chcemy aby świętować w wybrany przez siebie sposób mógł każdy mieszkaniec i dążymy do zapewnienia mu do tego jak najlepszych warunków. Do tematu lokalnej tradycji i historii nawiązywać będą wszstkie realizowane inicjatywy mieszkańców. Dodatkowo korespondują one z przeprowadzoną diagnozą - dokument można pobrać poniżej.
Diagnoza